Kamińska, Renata. „Sprawowanie urzędów Edyla Plebejskiego I Edyla Kurulnego W Republice I Pryncypacie Rzymskim”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65, no. 2 (październik 31, 2018): 165-177. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16289.