Chojnicka, Krystyna, i Michał Jaskólski. „Kilka Uwag Na Temat pojęcia Rozwoju W myśli Politycznej I Prawnej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65, no. 2 (październik 31, 2018): 277–295. Udostępniono maj 31, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16297.