Gajda, Ewa. „Kolokwium Habilitacyjne Dra Marka Sobczyka”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65, no. 2 (grudzień 15, 2013): 494-495. Udostępniono lipiec 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16332.