Mażewski, Lech. „Próba Ratowania Królestwa Polskiego. O Prawnopolitycznych Aspektach Negocjacji Polsko-Rosyjskich We wrześniu 1831 Roku”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65, no. 1 (listopad 2, 2018): 327-339. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16354.