Rudnicki, Jan. „Rzymska Dyktatura a Historia Jej oddziaływania. W Odpowiedzi Profesorowi Adamowi Ziółkowskiemu”. Czasopismo Prawno-Historyczne 65, no. 1 (listopad 2, 2018): 407-411. Udostępniono czerwiec 27, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16364.