Rakowski, Maciej. „Zasada nieodpowiedzialności Monarchy I Kontrasygnaty Jego aktów. Przykład włoski”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66, no. 1 (styczeń 1, 2014): 247–262. Udostępniono kwiecień 17, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/1879.