Głuszak, Marcin. „Adam Moniuszko, Prawo sądowe Rzeczypospolitej Szlacheckiej (XVI−XVIII w.): Zarys wykładu Z Wyborem źródeł, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2017, Ss. 192”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70, no. 2 (lipiec 17, 2019): 421–425. Udostępniono czerwiec 23, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19390.