Materniak-Pawłowska, Małgorzata. „Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego «Czasopisma Prawno-Historycznego» Poznań, 22 Października 2018 R.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 70, no. 2 (lipiec 17, 2019): 460-461. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19405.