Olszewski, Henryk. „W kręgu Historii Doktryn Politycznych I Prawnych Oraz Konstytucjonalizmu. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Sylwestrzaka. Pod Red. Dariusza Szpopera. «Gdańskie Studia Prawnicze» Tom XXVII, 2012, Ss. 270.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66, no. 1 (styczeń 1, 2014): 493-495. Udostępniono lipiec 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/1972.