Fiedorczyk, Piotr, Adam Lityński, i Anna Stawarska-Rippel. „Wojny XX Wieku I Ich Skutki Dla ustrojów państwowych I Prawa”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71, no. 1 (wrzesień 25, 2019): 57–100. Udostępniono czerwiec 25, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19755.