Mańka, Dariusz. „Między Etatyzmem a Liberalizmem: Pojęcie suwerenności We Francuskiej myśli Polityczno-Prawnej”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71, no. 1 (wrzesień 25, 2019): 235–259. Udostępniono styczeń 31, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19765.