Materniak-Pawłowska, Małgorzata. „Mikołaj Tarkowski, Polacy Na Litwie I Białorusi Pod rządami Aleksandra II (1855-1881) Studium Historyczno-Prawne, 2018”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71, no. 1 (wrzesień 25, 2019): 391-392. Udostępniono czerwiec 24, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19772.