Grudzińska, Agata. „Amerykańska myśl Polityczna, Ekonomiczna I Prawna – Zagadnienia Wybrane, Tom I, Red. M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak, 2018”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71, no. 1 (wrzesień 25, 2019): 392-399. Udostępniono lipiec 1, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19773.