Tarkowski, Mikołaj, i Małgorzata Materniak-Pawłowska. „Nadanie Stopni Naukowych”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71, no. 1 (wrzesień 25, 2019): 419. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19780.