Kantor-Kozdrowicki, Piotr, Małgorzata Materniak-Pawłowska, i Jacek Przygodzki. „Legal and Historical Subjects at Polish Faculties of Law”. Czasopismo Prawno-Historyczne 71, no. 2 (grudzień 9, 2019). Udostępniono kwiecień 21, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/20413.