Wilmanowicz, Maciej. „Sovereignty and Decentralization – Two Competing Perspectives on the Crisis of the French Monarchy in the 16th Century ”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73, no. 1 (czerwiec 30, 2021): 145-169. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/28683.