Alexandrowicz, Piotr. „Libertas Contractus. Paolo Comitoli SJ on Freedom of Contract”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73, no. 1 (czerwiec 30, 2021): 181-201. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/28686.