Matuszewski, Jacek. „Sąd Polubowny W Grazu – kształtowanie Się Organizacyjnej Koncepcji rozstrzygnięcia Sporu Granicznego I Podteksty Tego Procesu”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73, no. 1 (czerwiec 30, 2021): 233-258. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/28708.