Szczygieł, Tomasz. „Dolus Eventualis Jako Remedium Na Braki Legislacyjne Ustawodawstwa Karnego Polski Ludowej 1944–1969 – Analiza Prawna”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73, no. 2 (grudzień 21, 2021): 141-157. Udostępniono czerwiec 26, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/30720.