Zmierczak, Maria. „Jerzy W. Ochmański, Teoria Sytuacjonizmu w zastosowaniu. Prusy i Rzesza Przed Trybunałem Państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Prawo Nr 244, Poznań 2020, Ss. 379”. Czasopismo Prawno-Historyczne 73, no. 2 (grudzień 21, 2021): 283–286. Udostępniono kwiecień 12, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/30732.