Snarski, Tomasz. „Czesław Miłosz. Prawnik, który Wiersze pisał. Kilka Uwag między historią, Literaturą I Filozofią Prawa”. Czasopismo Prawno-Historyczne 75, no. 2 (grudzień 29, 2023): 265–283. Udostępniono lipiec 22, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/40120.