Grodziski, Stanisław. „Refleksje O Nauce Historii Prawa, Jej «Czasopiśmie Prawno-Historycznym» I Jego Redaktorze”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67, no. 1 (marzec 15, 2015): 11-20. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/4214.