Pomianowski, Piotr Zbigniew. „Funkcjonowanie Francuskiego Modelu Rejestracji Stanu Cywilnego W Polsce”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67, no. 1 (marzec 15, 2015): 95-106. Udostępniono lipiec 2, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/4226.