Tarnowska, Anna. „Pruskie sądy Administracyjne Gwarantem Praw Podmiotowych? Organizacja sądów I Praktyka Orzecznicza Najwyższego Sądu Administracyjnego (OVG) a Prawa Polskiej mniejszości Narodowej (1875-1914)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67, no. 2 (październik 8, 2018): 61-68. Udostępniono czerwiec 30, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/6938.