Olszewski, Henryk. „PROFESOR ANDRZEJ AJNENKIEL (1931-2015)”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67, no. 2 (październik 8, 2018): 361-364. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/7030.