Krzywoszyński, Przemysław. „Maciej Mikuła, Prawodawstwo króla I Sejmu Dla małopolskich Miast królewskich (1386-1572), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014, Ss. 382.”. Czasopismo Prawno-Historyczne 67, no. 2 (październik 8, 2018): 334-337. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/7101.