Benincasa, Zuzanna, Andrzej Chmiel, Michał Urbańczyk, Maria Zmierczak, Piotr Pomianowski, Grzegorz Ławnikowicz, Andrzej Zakrzewski, i Tomasz Chłopecki. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne 66, no. 2 (styczeń 1, 2014): 421–437. Udostępniono czerwiec 20, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/723.