Janicka, Danuta, Piotr Miłosz Pilarczyk, Michał Urbańczyk, Piotr Kołodko, Maciej Rakowski, Tadeusz Szulc, i Anna Tarnowska. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68, no. 1 (1): 331-341. Udostępniono czerwiec 25, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/7989.