Benincasa, Zuzanna, Tomasz Kowalczyk, Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła, Oscar Kanecki, Henryk Olszewski, Mateusz Szymura, i Marcin Głuszak. „Kronika”. Czasopismo Prawno-Historyczne 68, no. 2 (lipiec 26, 2017): 393–407. Udostępniono czerwiec 25, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/8545.