1.
Sobczak J. Cenzura polityczna wobec karykatury. Doświadczenia francuskie II połowy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Przyczynek do walki o wolność słowa. 10.14746/cph [Internet]. 4 październik 2018 [cytowane 15 czerwiec 2024];69(2):271-93. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15156