1.
Święcicka P. Prawo rzymskie w okresie Renesansu i Baroku. Humanistyczny wymiar europejskiej kultury prawnej. 10.14746/cph [Internet]. 31 październik 2018 [cytowane 1 luty 2023];64(1):9-37. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/15291