1.
Łysko M. Kształtowanie się ustroju kolegiów orzekających w Polsce Ludowej (1952-1956). 10.14746/cph [Internet]. 31 październik 2018 [cytowane 5 lipiec 2022];64(2):249-76. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16214