1.
Mażewski L. Próba ratowania Królestwa Polskiego. O prawnopolitycznych aspektach negocjacji polsko-rosyjskich we wrześniu 1831 roku. 10.14746/cph [Internet]. 2 listopad 2018 [cytowane 3 lipiec 2022];65(1):327-39. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/16354