1.
Lityński A. Juristy i revoljucija. Pro et contra, avtory i sostaviteli S.M. Šahraj, K.P. Krakovskij, Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M.V. Lomonosova, Izdatelʹstvo »Kučkovo Pole«, Moskwa 2017, ss. 552. 10.14746/cph [Internet]. 17 lipiec 2019 [cytowane 7 lipiec 2022];70(2):433-4. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/19393