1.
Mielnik H. Prawo sprawdzenia prawomocnych orzeczeń sądów polskich (nieniemieckich) w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej. Orzecznictwo Wyższego Sądu Niemieckiego w Radomiu. 10.14746/cph [Internet]. 10 sierpień 2020 [cytowane 31 maj 2023];72(1):211-40. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/24096