1.
Matuszewski J. Sąd polubowny w Grazu – kształtowanie się organizacyjnej koncepcji rozstrzygnięcia sporu granicznego i podteksty tego procesu. 10.14746/cph [Internet]. 30 czerwiec 2021 [cytowane 28 czerwiec 2022];73(1):233-58. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/28708