1.
Zmierczak M. Jerzy W. Ochmański, Teoria sytuacjonizmu w zastosowaniu. Prusy i Rzesza przed Trybunałem Państwa, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Prawo nr 244, Poznań 2020, ss. 379. 10.14746/cph [Internet]. 21 grudzień 2021 [cytowane 2 luty 2023];73(2):283-6. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/30732