1.
Czarnecka A. Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei. 10.14746/cph [Internet]. 15 marzec 2015 [cytowane 17 kwiecień 2024];67(1):335-44. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/6087