1.
Wolnicki P. "Procedura wyboru rady municypalnej w Królestwie Polskim (1830-1831)". 10.14746/cph [Internet]. 1 [cytowane 6 lipiec 2022];68(1):69-5. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/cph/article/view/7969