Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Początki nauk prawno-finansowych w Polsce (do 1918 r.) Abstrakt  PDF
Piotr Miłosz Pilarczyk
 
Vol 67, Nr 2 (2014) Filozofia prawa Antoniego Peretiatkowicza Abstrakt  PDF
Filip Ludwin
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Funkcjonowanie francuskiego modelu rejestracji stanu cywilnego w Polsce Abstrakt  PDF
Piotr Zbigniew Pomianowski
 
Vol 68, Nr 2 (2015) Zemsta matką sprawiedliwości. Wergeld (główszczyzna) w Prusach Krzyżackich i Prusach Książęcych. Abstrakt  PDF
Grzegorz Białuński
 
Vol 67, Nr 2 (2014) Zabojstwo rajcy Nowego nad Wisłą w 1731 roku. Z dziejów badań nad wczesnonowożytną praktyką sądową Abstrakt  PDF
Piotr Kitowski
 
Vol 67, Nr 2 (2014) Podatek od kart do gry w polskim prawie skarbowym Abstrakt  PDF
Michalina Duda
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Wybrane zagadnienia dotyczące statusu kobiet w prawie kolonii angielskich w Ameryce Północnej Abstrakt  PDF
Katarzyna Maćkowska
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei Abstrakt  PDF
Agnieszka Czarnecka
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Garść uwag na jubileusz Profesora Zygfryda Rymaszewskiego Abstrakt  PDF
Jacek Matuszewski
 
Vol 67, Nr 1 (2014) O przyczynach tzw. restytucji za panowania Ludwika Węgierskiego Abstrakt
Kamil Kosztowny
 
Vol 67, Nr 1 (2014) O czym opowiadają przepisy prawa? Elementy narracyjne w leges barbarorum Abstrakt  PDF
Przemysław Tyczka
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Reforma samorządowa w Królestwie Polskim w latach 1861 - 1862 Abstrakt  PDF
Dariusz Szpoper
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Z dziejów sądów przysięgłych na ziemiach polskich w XIX wieku Abstrakt  PDF
Małgorzata Materniak - Pawłowska
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Powstanie Uniwersytetu w Krakowie w 1364 roku. Abstrakt  PDF
Wacław Uruszczak
 
1 - 14 z 14 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo