Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Nauczanie nauki administracji i prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Abstrakt  PDF
Przemysław Dąbrowski
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei Abstrakt  PDF
Agnieszka Czarnecka
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Nauczanie prawa w Poznaniu w czasach stanisławowskich Abstrakt  PDF
Wojciech Szafrański
 
1 - 3 z 3 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo