[1]
Neumann, P.F. 2018. Dobrodzieje poznańskich karmelitów bosych w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku w świetle kroniki klasztornej. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 1 (lis. 2018), 55–96. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2003.1.3.