[1]
Fąka, M. 2018. Dzieje okupacyjne Kapituły Metropolitalnej w Poznaniu. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 1 (lis. 2018), 275-292. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2003.1.15.