[1]
Kaczmarek, K. 2018. Alicja Szulc: KLASZTORY FRANCISZKAŃSKIE W ŚREDNIOWIECZNEJ WIELKOPOLSCE. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 1 (lis. 2018), 293-299. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2003.1.16.