[1]
Wilczyński, L. 2018. Kazimierz Karłowski: Z DZIEJÓW ELEKCJI KAPITULNEJ ARCYBISKUPÓW GNIEŹNIEŃSKICH I POZNAŃSKICH W LATACH 1821-1925. Tekst przejrzał, poprawił oraz posłowiem opatrzył Marian Fąka. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały, t. 49. Poznań 2002 ss. 208. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 1 (lis. 2018), 304–306. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2003.1.19.