[1]
Lenort, F. 2018. STUDIA Z HISTORII USTROJU I PRAWA. KSIĘGA DEDYKOWANA JERZEMU WALACHOWICZOWI. Pod redakcją Henryka Olszewskiego. Poznań 2002 ss. 495. Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tom VII. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 1 (lis. 2018), 306-308. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2003.1.20.