[1]
Kóčka-Krenz, H. 2018. Pochówki królewskie w katedrze poznańskiej. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 2 (lis. 2018), 39-56. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2006.2.3.