[1]
Zieliński, Z. 2018. Polityczne i kościelne ramy życia i działalności arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 2 (lis. 2018), 343-350. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2006.2.14.