[1]
Koczerska, M. 2018. Marta Czyżak, Kapituła katedralna w Gnieźnie w świetle metryki z lat 1408-1448. Poznań 2003, ss. 448. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Studia i Materiały. Tom 64. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 2 (lis. 2018), 371–375. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2006.2.18.