[1]
Lenort, F. 2018. Jan Walkusz, Twórczość literacka duchowieństwa polskiego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX-XX wieku 1848-1939. Lublin 2002, ss. 448. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski. 2 (lis. 2018), 375–376. DOI:https://doi.org/10.14746/e.2006.2.19.